ایمیلهام نزدیک یک گیگ حافظه اپل واچ رو پر کرده چجوری میتونم سینگ ایمیل رو بردارم یا راهی باشه که کلا ایمیلهام رو ساعت نیاد تا حافظه ساعت پرنشه


Sent from my iPhone using Tapatalk