سلام ایفون سیکس اس دارم و اخرین اپدیت رو هم کردم ایتونزمم اخرین ورژنه ولی وقتی ایتونز رو باز میکنم گوشی رو وصل میکنم ایتونز قفل میشه و هیچ دکمه ایش کار نمیکنه وقتی گوشی رو م در میشه ، به نظرتون مشکل از کجاست؟