سلام دوستان.
نظرتون راجب گوشی جدید چیه؟منظورم se???
1-آیا واقعابه لحاظ سخت افزار مشابه 6sهست؟
2.بنظرتون seیا 6sکدومو بخرم؟
3-به لطف این سایت وراهنمایی دوستان قبلا بطورکامل راجب اپل اطلاعات کسب کردم.ودنبال خرید 5sبودم که پیدانشدمتاسفانه.و یکی از دوستان عزیزپیشنهاد داد منتظرباشم تاseبیاد.والان چندماه بودمنتظرم.حالا اومده توبازار.
ولی موندم seبگیرم یا 6s؟
اخه من ازنظر ظاهری وخوش دست بودن5sرو خیلی دوسدارم(البته نظرمن اینه!!!).حالاseاومد دقیقا مشابه 5s.ولی دودل شدم.6sامکاناتش عالیه.
Seهم میگن فقط ظاهرش5sهست.وسخت افزارو...دقیقا مشابه6s؟؟؟؟؟؟
لطفا راهنمایم کنید باسه خرید؟????
!!!!ولطفا بگینکه اپل تاحالاهمش فقط روسری sگوشیاشو ادامه داده واینکه سریseبرا اولین بارتولیدشده ،آیا جای شک نداره؟ایابازم ادامه داره سری جدید ازse؟یا اولین واخرین باره؟دوستون دارم .وبابت اینکه وقت میذارید بسیارسپاسگذارم