سلام.

من داشتم از بوت کمپ استفاده می کردم و همه چیز خوب بود (ویندوز ۱۰). بعدش وارد OS X شدم و یک VMبوتکمپ توی VMWare ساختم. بعدش دیدم که میره توی یک صفحه ی آبی و اونجا این رو نوشته :

This PC didn't start correctly

مشکل از کجاست؟