سلام
بنده پسورد iCloud رو فراموش کردم !
iMac دارم !
حال دوستان چی گزینه ای پیش رو بنده می گذارند ؟