سلام وقتی گوشی زنگ میخوره به محض زدن کلید برقراری تماس میره روی بلنگو علتش چیه ؟؟؟