رمز سیسنمی مکم رو فراموش کردم هیچ کاریش نمیشه کرد ن برنامه میشه ور نصب کرد ن اپدیتش کرد هر جا هم پرسیدم گفتن چاره نداره
کسی راه حلی نظری؟؟؟