نو ولی غیر اکبد
تمام شیلدهای روی دستگاه موجود میباشد و تا به حال به برق وصل نشده
برای دیدن عکسهای بیشتر اطلاع بدید تلگرام کنم
وضعیت جعبش تعریفی نداره
قیمت : ۵۸۰۰
۰۹۰۲۲۴۱۲۲۲۰