سلام
ميخواستم بدونم راهي هست بشه دانلود كرد حتى اگر دستگاه را لوك كنيم يا از دانلودر بريم بيرون در ايپد بدون جيلبريك؟