اين برنامه تو منو share من فعال نميشه
در واقع تو تنظيماتش ديفالت برنامه فقط روي gmail قرار مي گيره نه on my iPhone
ميشه بگيد چه جوري بايد حلش كنم