درودبرهمگی
سوال من اینه که،ایا نرم افزاریا ترفندی وجودداره که بشه نوع ارتباط اینترنتی موبایل تنهاlte بشه وحالت 3g رو انتخاب نکنه مثل ترفند۴۶ دراندروید که باوجودشبکه3g باسیگنال قویتر گوشی شبکه4gباسیگنال خیلی ضعیف تر رو انتخاب میکنه
تشکر