دوستان هر کاری میکنم نمیتونم پوشه private رو با برنامه ifunbox ببینم.
تو تاپیکهای دیگه هم رفتم و کارایی که گفتن رو انجام دادم بازم نشد