سلام.کسی با این نرم افزار کار کرده؟ انقد طعریفشو شنیده بودم نبود یا من یاد ندارم باهاش کار کنم.لطفا اگه کسی کار باهاش یاد داره بهم بگه ممنون