سلام دوستان عزيز من يه سري عكس تو i cloud دارم از گوشي پاك ميكنم وقتي دوبار به i cloud ميرم عكس ها حذف نشده نميخوام تو i cloud چيزي بمونه از برنامه i cloud همه چيرو حذف كردم ولي باز كه گزينه هارو فعال ميكنم عكس ها بر ميگرده