سلام چطوری میتونم چسچری توی ایکتیویتور تعریف کنم که با دو ضربه گوشی رو باز کنه بعد یه توییک میخام که وقتی صفحه رو قفل میکنم وای فای قطع کنه و وقتی روشن میکنم وصل کنه ممنون