سلام خدمت همه من چند روزی هست که دارم تلاش میکنم مک نصب کنم روی لب تابم اما نمیتونم ایا کسی هست که بتونه برام نصب کنه ؟؟؟؟

من اصفهان زندگی میکنم اگه کسی هم سراغ داره بهم کمک کنه واقعا نیاز دارم به مک