سلام
همانطور که میدونید این برنامه زیرنویس فارسی که خرچنگ قربافه ای هستو با یه درگ زیرنویس به برنامه درست میکنه
چند روزه که هرکار میکنم با درک زیرنویس رو انگلیسی میکنه
خیلی جالبه نه ؟
ورزنای دیگشو هم هرچی بودم تو نت گرفتم حل نشده
نسخه ویندوزشم داره مشکلی نداره
چرا تو مک یهو اینجوری شده
مشکل از چیه ؟
ممنون