سلام
دوستان من اشتباهی همه ی کانتک هامو از ایکلود پاگ گردم!
راهی هست که ریکاوری کنم؟