سلام ،

هنگام اتصال به wifi به راحتی امکان تنظیم پـــروکـــسی رو شبکه هست.
اما هنگام استفاده از اینترنت سیمکارت هیچ تنظیمی برای این منظور نیست !
چگونه می توان روی apn پـــروکـــسی افزود؟

تشکر - iOs7