با عرضه ورزن ٨.٣ورزن جديد براي ابل تي وي عرضه شده ايا دوستان ابديت كردن تغيرات را بگن
ممنون