من yosemite رونصب کردم فقط چرا وقتی کلید پاور رو میزنم همون لحظه پسورد میخواد بعد سیستم بالا میاد من میخوام مثل قبل باشه سیستم بالا بیاد یعد پسورد بخواد و اینکه چرا پسورد شده رمز اپل ایدی خوب من میخوام چیز دیگه باشه