سلام...ایپد در مرحله ی اول بعد از چند ثانیه کار کردن خاموش و روشن میشد..بعد از سعی واسه ریستورش کلا دیگه روشن..نمیشه و ارم اتصال به ایتونز میاد.. چیکار کنم؟