سلام
دوستان عزیز ما به جون دل میزنیم اپدیت بشه ۴۰۰ مگ app store یهو میبینیم از ۸۰٪ برم یگرده به ۲۰٪ چرا اینطوریه ؟
خیلی وقته این مشکلو داریم با مک..