درود ,دوستان عزیز کدام مدل یا همان رنگ از ایفون 6/+6 را ترجیح میدهید؟

همه شرکت کنن,از دوستان هم عکس از ایفون ها(فقط6/+6) را بزارن تا دوستانی که قسط خرید دارن هم نظر بقیه دوستان را ببیند هم قبل اینکه برن برای خرید تا حدودی انتخاب کرده باشن