سلام

من اپل ای دیم رو روی یک گوشی ست کردم این گوشی دو روز دست من بود کلش و چند تا چیز دیگم روش بود
موقعی که میخواستم گوشی رو برگردونم صاحبش اپل ای دیم رو حذف کردم ، چند روز پیش میدیدم تو گوشیم منو از بازی میندازه بیرون میگه رو یه گوشی دیگه آن شدی
بعد از کلی تحقیق فهمیدم اکانت کلشم دیتاش رو اون گوشی که که اپل ای دیمو ست کردم روش مونده !

بازی رو حالا کلا پاک میکنم دوباره نصب میکنم روش باز بازی رو ازونجا میاره که رو اپل ایدی من بوده اون موقع !!!از اول نمیاره
از چند نفر پرسیدم میگن بازی تو گیمسنتر گوشیش ذخیره شده
مگه امکانش هست اپل ایدی رو حذف کنم از رو گوشی ولی باز رو گیمسنتر بمونه دیتای بازی؟
چجوری دیتارو باید حذف کنم از رو اون گوشی که هم اون بنده خدا از اول بازی کنه هم هی دیگه مارو نندازه بیرون از بازی