چطوری میشه فایل ها رو از آیفون به مک و از مک به آیفون انتقال داد
ساده ترین روش ... ممنون