درود بزرگان.
دوستان کسی هست که بتونه تمام نیازمندی های Kext رو برای مدل Dell Vostro 1510 مهیا کنه؟