سلام
بچه ها من یه 5اس خریدم...یه 7و8 ماه میشه...الان میگرم دستم تکونش میدم از سمت پشتش نزدیک دکمه هاش صدای چلخ چلخ یا خلش خلش میده
اه
دیگه رو مغزمه انقد حساسم من....البته باید گوشت و یکم نزدیکش کنی مثلا یکی دو وجبیش
بچه ها مشکلش چیه؟