عرض سلام و ادب
بنده یه مک بووک پرو مدل A1261 ساخت early 2008
خریدم، دوتا رم ۲ گیگ دی دی ار ۲ روش هست و پس
از تحقیق تو سایت iFix و فرومهای خارجی فهمبدم که
میشه رم رو ۶ گیگ کرد. یعنی یه رم ۲ و یه رم ۴ ،،،،

خلاصه اقدام به خرید یه رم ۴ گیگ DDR2 از سایت
ایرانی کردم با باس 800 بمبلغ ۱۵۰ هزار تومان.

با دقت و احتیاط رم رو نصب کردم ولی بوت نشد
هم با ۲ گیگ ۴ رو انداختم هم تک خوده ۴ رو ...

تو هیچ حالتی سیستم بوت نشد. با این توضیح
که خوده ۴ رو که مینداختم بوق نمیزد ولی با ۲
که مینداختم بوق میزد سیستم... !!!

کسی راجع به این داستان چیزی ذهنش میاد منو
راهنمایی کنه ؟ ممنون مبشم