بک اپ گرفتن از ایفون بدو داشتن پسورد در ضمن گوشی هم دیسیبل شده!!!!!!!